Stavexpo a.s.

... postavíme Váš sen ...

Stavexpo a.s.Fakturační adresa:
Španělská 742/6 , Vinohrady,
120 00 Praha 2Elektronická pošta:
info'zavináč'stavexpo.net

O nás

 

Stavební akciová společnost STAVEXPO byla založena 9. února 1998.

Má zaveden a trvale udržuje funkční systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 v oboru provádění stavebních prací jejich změn, údržby a odstraňování a stavební poradenství.

Cílem jsou zakázky prováděné formou generálního dodavatele, které jsou pak zabezpečovány pomocí osvědčených subdodavatelů. Spolupracujeme se stálými a osvědčenými subdodavateli, kteří dávají dostatečné záruky pro společné zabezpečení staveb.

Převážná část zakázek je realizována v regionu hl.m.Praha. Jedná se především o rekonstrukce objektů a budov včetně památkově chráněných.

Veškeré prováděné stavby jsou realizovány bez vad a nedodělků v řádných termínech. Společnost za celou dobu své existence nikdy nebyla v platební neschopnosti a své veškeré finanční závazky plní včas a řádně.

 
 

Náš tým

 

Naši společnost tvoří přátelský a velmi zkušený tým odborníků.

Svoji práci děláme tím nejefektivnějším způsobem podle nejvyšších standardů a nejlepších postupů.